Logo
All
系主任
專任教師
兼任教師
行政人員
博士後研究員
 • 朱錫琴 Chu, His-chin 教授

  朱錫琴 Chu, His-chin 教授

  分機:    ....
 • 俞亭儀 Tias Kurniati 講師

  俞亭儀 Tias Kurniati 講師

  分機:   ....
 • 金美愛 KIM MIAE 講師

  金美愛 KIM MIAE 講師

  分機:   ....
 • 譚翠玉 Dam, Thuy-Ngoc 講師

  譚翠玉 Dam, Thuy-Ngoc 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 韓連善 Han, Youn-Seon 講師

  韓連善 Han, Youn-Seon 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 柯美麗 Cothran, Mailly 講師

  柯美麗 Cothran, Mailly 講師

  分機: 英文姓名 ....
 • 游曉嵐 You, Shau-Lan 講師

  游曉嵐 You, Shau-Lan 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 蔡明華 Tsai, Naomi 講師

  蔡明華 Tsai, Naomi 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 孫 蒂 Sun, Ti 講師

  孫 蒂 Sun, Ti 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 沈丹妮 Shen, Dan-Ni Celia 講師

  沈丹妮 Shen, Dan-Ni Celia 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 羅琇君 Lo, Felisa 講師

  羅琇君 Lo, Felisa 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 林文惠 Lin, Wen-hui 講師

  林文惠 Lin, Wen-hui 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 林麗涒 Lin Lih-Twun 講師

  林麗涒 Lin Lih-Twun 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 柯玉純 Ko, Yu-Chun 講師

  柯玉純 Ko, Yu-Chun 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 黃悅華 Huang, Yueh-Hua 講師

  黃悅華 Huang, Yueh-Hua 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 孫一安 Dreyer. Serge 副教授

  孫一安 Dreyer. Serge 副教授

  分機:  英文姓名 ....
 • 陳書慧 Chen, Shu-Hui Sara 講師

  陳書慧 Chen, Shu-Hui Sara 講師

  分機:    英文姓名 ....
 • 張瑞芳 Chang, Jui-Fang Armelle 講師
 • 陳中漢 Chen, Jung-Han 副教授

  陳中漢 Chen, Jung-Han 副教授

  分機:    英文姓名 ....
 • 蔡佳蓉 Tsai, Chia-Jung Carol 講師

  蔡佳蓉 Tsai, Chia-Jung Carol 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 劉怡君 Liu, Yi-Chun Sara 助理教授

  劉怡君 Liu, Yi-Chun Sara 助理教....

  分機: 英文姓名 ....
 • 林至人 Lin, Chih-Jen Daniel 講師

  林至人 Lin, Chih-Jen Daniel 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 黃詩婷 Huang, Shih-Ting Sally 講師

  黃詩婷 Huang, Shih-Ting Sally 講

  分機: 英文姓名 ....
 • 柯思義 Cothran, Daniel 講師

  柯思義 Cothran, Daniel 講師

  分機: 英文姓名 ....
 • 陳漢玉 Chen, Han Yu Remus 講師

  陳漢玉 Chen, Han Yu Remus 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 安德明 Argiro, Thomas

  安德明 Argiro, Thomas

  分機:職稱:副教授 教師種類:兼任 最高學歷:University of Kansas (U.S.A.)English....
 • 郭士行 Kuo, Shyh-Shing 講師

  郭士行 Kuo, Shyh-Shing 講師

  分機:職稱:講師 教師種類:兼任 最高學歷:University of Illinois at Urbana-Champaig....