Logo
All
專任教師
兼任教師
行政人員
研究人員
 • 劉美惠 Liu, Mei-Hui 副教授兼系主任
 • 朱錫琴 Chu, His-Chin 教授

  朱錫琴 Chu, His-Chin 教授

  分機:    ....
 • 徐啟斌 Hsu, Chi-Pin

  徐啟斌 Hsu, Chi-Pin

  分機:     英文姓名 ....
 • 何姵萱 HO PEI-HSUAN

  何姵萱 HO PEI-HSUAN

  分機:      ....
 • 俞亭儀 Tias Kurniati 講師

  俞亭儀 Tias Kurniati 講師

  分機:   ....
 • 金美愛 KIM MIAE 講師

  金美愛 KIM MIAE 講師

  分機:   ....
 • 譚翠玉 Dam, Thuy-Ngoc 講師

  譚翠玉 Dam, Thuy-Ngoc 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 韓連善 Han, Youn-Seon 講師

  韓連善 Han, Youn-Seon 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 何士頤 Ho, Brian

  何士頤 Ho, Brian

  分機:31200
 • 莊美華 Chuang, Daisy

  莊美華 Chuang, Daisy

  分機:31201
 • 游曉嵐 You, Shau-Lan 講師

  游曉嵐 You, Shau-Lan 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 蔡明華 Tsai, Naomi 講師

  蔡明華 Tsai, Naomi 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 孫 蒂 Sun, Ti 講師

  孫 蒂 Sun, Ti 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 羅琇君 Lo, Felisa 講師

  羅琇君 Lo, Felisa 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 林文惠 Lin, Wen-hui 講師

  林文惠 Lin, Wen-hui 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 林麗涒 Lin Lih-Twun 講師

  林麗涒 Lin Lih-Twun 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 柯玉純 Ko, Yu-Chun 講師

  柯玉純 Ko, Yu-Chun 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 黃悅華 Huang, Yueh-Hua 講師

  黃悅華 Huang, Yueh-Hua 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 孫一安 Dreyer. Serge 副教授

  孫一安 Dreyer. Serge 副教授

  分機:  英文姓名 ....
 • 陳書慧 Chen, Shu-Hui Sara 講師

  陳書慧 Chen, Shu-Hui Sara 講師

  分機:    英文姓名 ....
 • 張瑞芳 Chang, Jui-Fang Armelle 講師
 • 蔡佳蓉 Tsai, Chia-Jung Carol 講師

  蔡佳蓉 Tsai, Chia-Jung Carol 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 黃詩婷 Huang, Shih-Ting Sally 講師

  黃詩婷 Huang, Shih-Ting Sally 講

  分機: 英文姓名 ....
 • 柯思義 Cothran, Daniel 講師

  柯思義 Cothran, Daniel 講師

  分機: 英文姓名 ....
 • 陳漢玉 Chen, Han Yu Remus 講師

  陳漢玉 Chen, Han Yu Remus 講師

  分機:  英文姓名 ....
 • 何萬順 HER, ONE-SOON 講座教授
 • 江丕賢 Kong, Stano 特聘教授
 • 馮翰士 Vynckier, Henk 教授
 • 陳玫樺 Chen, Mei-Hua 副教授
 • 邱嘉慧 Chiu, Chia-Hui 副教授
 • 戴絲美 Desmet, Mieke K.T. 副教授
 • 蕭季樺 Hsiao, Chi-hua 副教授
 • 廖敏旬 Liao, Min-Hsun 副教授
 • 蘇約翰 Shufelt, John 副教授
 • 蔡奇璋 Tsai, Chi-Chang 副教授
 • 張雅惠 Chang, Ya-Hui 助理教授
 • 許樂山 Galmar, Bruno 助理教授
 • 奧斯卡 Oscar Garcia Marchena 客座助理教授
 • 郭宜蕙 Guo, Yi-Huey 助理教授
 • 林宜玲 Lin, Yi-Ling 助理教授
 • 彭貴絹 Peng, Kuei-Chuan 助理教授
 • 路昇融 Rubio Lastra, Miguel 助理教授
 • 吳凱琳 Wu, Kai-Lin 助理教授
 • 郭士行 Kuo, Shyh-Shing 講師

  郭士行 Kuo, Shyh-Shing 講師

  分機:職稱:講師 教師種類:兼任 最高學歷:University of Illinois at Urbana-Champaig....
 • 夏慕帆 Sablotny, Manfred 講師
 • 彭桂香 Peng, Kelly

  彭桂香 Peng, Kelly

  分機:31202
 • 宋明達 Sumares, Nicholas 約聘海外專案教師